Moja strona internetowa zawiera między innymi część duchowych listów do Ojca Świętego, Prefekta Kongregacji Nauki Wiary i najwyższych dostojników w hierarchii kościelnej katolickiego Kościoła nie tylko w sprawie Dzieła ascezy mistycznej odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego (9 ksiąg), ale całej mojej nadprzyrodzonej misji, która zawarta jest w 33-ch duchowych książkach z zakresu teologii duchowości mistycznej, na którą też składa się 14 listów skierowanych do Rady Europy w sprawie skargi na fikcyjny Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wewnątrz jest trupem.

My website includes the spiritual part of the letters to the Holy Father, Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith and the highest dignitaries in the hierarchy of the Catholic Church, not only in the works of the mystic asceticism unveiling the mystery of the Bermuda Triangle (9 books), but all of my supernatural mission, which is contained in 33 spiritual books on spirituality and mystical theology, to which also consists of 14 letters addressed to the Council of Europe on the complaint to the fictional European Court of Human Rights, which inside is dead.

Z woli Bożej w punkcie 164 przekazałam światu samo sedno tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego

By God's will, in point 164, I gave the world the very essence of the mystery of the Bermuda Triangle

 

 

Uczestnicząc w tajemniczych planach Bożej Opatrzności dla dobra agonalnego Katolickiego Kościoła w duchu mistyki karmelitańskiej z dniem 13.06.2019 r. definitywnie wypełniłam co do każdej litery Słowa Bożego wolę Kapłana Niebieskiego, do której zostałam odwiecznie posłana, i którą wykonywałam prawie całe życie swe z tym, że najintensywniej od 9.10.1985 r., od momentu podłożenia fundamentu węgielnego pod Dzieło Umiłowanego czyli bezprawnym nie nadaniem mi stopnia doktora, który obroniłam już trzy miesiące wcześniej tj. 11.07.1985 r., aby następnie przy pełnym wymaganym kworum, jaki wówczas był nadać mi stopień doktora. Ta moja 52-ga wysyłka do Watykanu w sprawie nadprzyrodzonej misji mej definitywnie zamyka pod względem pisemnym Dzieło Boże, które skierowane jest do całego świata i wszystkich następnych pokoleń, gdzie w przeciągu ostatnich 14-tu lat wysłałam aż 164 duchowe listy do duchowieństwa pisanych niejednokrotnie w formie artykułów czy publikacji, gdzie najwięcej tych listów wysłałam do Papieża Benedykta XVI-go, emeryta, bo aż  21 listów na 93 strony31 listów na 318 stron do Papieża Franciszka  oraz  37 listów na 451 stron do Kongregacji Nauki Wiary. Wszystkie święte znaki czasu wskazują, że nieśmiertelna dusza ma jest tym imieniem 44, a o tych znakach czasu bardzo dokładnie piszę w swoich książkach z zakresu teologii duchowości mistycznej, których jest już 33 oraz trochę w listach do duchowieństwa, które są dodatkowymi duchowymi książkami. W obliczu zakończonego Dzieła Bożego właśnie teraz powinien być wszczęty proces badawczy w Kongregacji Nauki Wiary duchowego Dzieła Niebios liczącego już więcej jak 8000 stron, które prawie całe życie w wielkim ukryciu prowadziłam w żywej wierze na granicy czasu i wieczności za wstawiennictwem Niepokalanej w świetle życia jednej troistej jedności z Ojcem Przedwiecznym, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym.

Moje duchowe przesyłki w sprawie duchowego Dzieła Niebios do Kongregacji Nauki Wiary były ignorowane zarówno za kadencji Prefekta kard. Williama Josepha  Levady, kard. Gerharda Ludwiga Müllera, jak i obecnego Prefekta abp. Luisa Francisco Ladaria Ferrera, co spowodowało, że byłam zmuszona 13.07.1013 r. założyć sobie stronę internetową, na której przekazuję duchowe listy do najwyższych rangą kościelnych hierarchów, w których znajdują się sprawy duchowe, które powinny być przekazane dopiero po śmierci mej, ale nie miałam innego wyjścia, aby pobudzić do działania najważniejsze duchowiewieństwo w “sumieniu” Kościoła Katolickiego, którzy jak widać za nic mają tak ważne i odpowiedzialne stanowiska, z którymi nie zawsze sobie radzą. W związku z czym w obecnej dobie czasów tak naprawdę, to nieludzcy, bezduszni i niekatoliccy księża kardynałowie i arcybiskupowie na czele z ówczesnym Przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Józefem Michalikiem (✺ wysłałam do niego 10 listów na 65 stron), do których bez najmniejszego echa wysyłałam swoje duchowe, tak liczne przesyłki nie mają najmniejszego prawa zwracać mi uwagi, i jeszcze pouczać mnie co ja mam robić i pisać, a najchętniej w zmysłowym duchu swym doradziliby mi, abym milczała, wycofała się ze wszystkiego i podporządkowała się im we wszystkim na wielką uciechę szatana. Ja jako zakonnica i pustelniczka jedynie z ducha podporządkowana jestem jedynie miłosiernemu Boskiemu Oblubieńcowi, który wie czego potrzeba w każdej epoce i w każdym momencie, dlatego też zesłał On nadprzyrodzoną misję mą, poprzez którą razem z Nim zaangażowałam się w budowę nowego świata (Papież Franciszek) pisząc też jako pierwsza na świecie skargę do Rady Europy na fikcyjny, bezprawny i nieludzki Europejski Trybunał Praw Człowieka, który działa jedynie o ustanowione prawa lewackie, które podporządkowane są zniewolonym standardom europejskim, aby móc nagminnie “wyżynać” zbyt trudne, niewygodne i hańbiące sprawy przy ustanowionych też barbarzyńskich, zwyrodnieniowych prawach, na mocy których w klinikach aborcyjnych dokonywane są na szeroką skalę mordy dzieciobójstwa, także ta niesamowita “rzeźnia” mordów zarówno nienarodzonych, niechcianych dzieci, jak i niewygodnych spraw jest nad wyraz aprobowana przez “wielkich” tego świata, którzy jako współcześni sodomici są moralnym dnem topiącym się w diabelskim łajnie.            

Skoro przez 14 lat  (od 31.05.2005 r.) duchowieństwo przybrało bierną postawę na tak ważne sprawy Boże w sprawie mojego odwiecznego powołania, co woła to już o pomstę do Boga, to najwyższa już pora, aby cały świat dowiedział się, że Kapłan Niebieski ma również w szeregach Swych duży procent nieuczciwych, nieuduchowionych i niedouczonych kapłanów, którzy uważają się za kategorię najwyższą, której nic nie można powiedzieć, bo zaraz “trąbią ”, że to jest uderzenie w Kościół Pana naszego nie przyznając się do tego, że kobieta według ich rozumowania powinna jedynie sprzątać kościół i im usługiwać, także większość starej daty duszpasterzy nie daje kobietom żadnych praw w prowadzeniu tak niezmiernie trudnych dzieł Bożych, czego jestem żywym przykładem, bo z ich “zdrowym” rozsądkiem sprzeczne jest działanie moich poczynań w Imię Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, w które nie wczytują się, z góry zakładając, że to jest nieprawdopodobne i wszystkie moje wartościowe, pracochłonne i drogie wysyłki były wrzucane do morza zapomnienia, które obecnie zmartwychwstały w Boskim Odkupicielu, który i tak duchowe Dzieło Swe doprowadzi do szczęśliwego końca, co miałam to parokrotnie zapewnione przez Niego Samego. Wysyłka do Watykanu  z  13.06.2019 r. zamyka  Dzieło  Boże i już więcej książek nie będzie oraz żadnych też wysyłek z mojej strony do duchowieństwa, także obecnie interwencja należy tylko do Samego Trójjedynego Boga. Do Watykanu odezwę się tylko wtedy, gdy otrzymam odpowiedź na Dzieło Boże (✺ co oczywiście umieszczę to na mojej stronie internetowej), a najprawdopodobniej za życia swego nie doczekam się tej chwili. Amen ! Szczęść Boże ! Anna Aniela Flak

 

Aktualności  na  dzień  16. 06. 2023 r.  na  33 strony
➡️ ➡️ ➡️   Moja obecna 33-cia i już ostatnia duchowa publikacja pt.: “Podążam w Chrystusie do całkowitego zjednoczenia z Nim” zawarta w punkcie w punkcie nr. 168 kończy duchowe Dzieło Pana naszego, które odwiecznie zostało przeznaczone na duszę mą i Boskiemu Oblubieńcowi dziękuję, że w obecnej dobie czasu pod względem pisemnym zakończyłam duchowe Dzieło Jego i dopełniłam wszystko to, co było przeznaczone na niego, i nie ma już potrzeby pisać więcej publikacji, które i tak już wiele nie wniosłyby do Dzieła Pana naszego. Nie czekałam już do 4.04 2024 r. jak poprzednio pisałam i to ze względu na bardzo zły stan zdrowia, i gdybym zasnęła w Bogu, to przecież nikt nie zrobiłby tego za mnie. W moim odwiecznym powołaniu z pokorą, ufnością i miłością otworzyłam się na działanie Ducha Świętego, który wprowadził duszę moją w bezmiar łask duchowych, także latami za wstawiennictwem Niepokalanej z pełnym oddaniem realizowałam niezgłębione zamiary Ojca Przedwiecznego poprzez Chrystusa w Duchu Świętym, aby mógł być wypełniony testament względem duszy mej. Dopóki będę żyła i pozwoli mi na to stan zdrowia to postaram się ✺codziennie umieszczać komentarze jedynie na moim koncie z rana lub nocą oraz u Papieża Franciszka tym bardziej, że w duchowym Dziele Niebios podlegam tylko Biskupowi Rzymu, a na innych kontach jedynie raz w tygodniu tj. w każdy piątek. Gdybym dożyła do wyboru nowego Papieża, to wyślę mu list (jest już gotowy) w sprawie misji mej wraz z całym duchowym Dziełem Bożym nagranym na dwóch takich samych płytach kompaktowych CD-R. Szczęść Boże ! Anna Aniela Flak

Aktualności na dzień 30. 03. 2023 r. na 24 strony
Urodziłam się 30 marca 1953 roku dokładnie o godz.12.00, jak dzwony biły na Anioł Pański i dzisiaj mam równo 70 lat, i przy tej okazji jako oddana katoliczka w punkcie nr. 167 dedykuję całej zdemoralizowanej ludzkości kolejną publikację pt.: “Moim życiem jest Chrystus” pragnąc zapewnić, że będzie jeszcze jedna, która jako 33-cia ukaże się wówczas, gdy abdykuje @Pontifex_pl i wybiorą nowego Biskupa Rzymu. Gdyby Papież Franciszek nie abdykował, to ostatnia już publikacja ukaże się 4.04.2024 r. Gdybym dożyła wyboru nowego Następcę Świętego Piotra to list do niego wyślę w 30-ty dzień pontyfikatu jego (✺ i ukaże się on na internetowej stronie mej, gdy tylko na poczcie otrzymam dowód nadania przesyłki mej do adresata) i tą 30-tkę, która jest w moim urodzeniu odniosę też do Pana Jezusa, dzięki któremu prowadzę tak upojne duchowe Dzieło Jego, który był razem ze Swoimi Rodzicami przez 30 lat, i Judasz wydał Go za 30 srebrników. Tak jak dotychczas będę umieszczała na twitterowym koncie swym @AnielaFlak komentarze związane są z nadprzyrodzoną misją mą, a na innych kontach jak Duch Święty natchnie mnie i przeważnie będą to duchowe teksty, i tak jak zwykle każdy będzie zupełnie inny. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże ! Anna Aniela Flak

Aktualności  na  dzień  26. 07. 2022 r.  na  20 stron
W punkcie nr. 166 umieściłam publikację pt.: “ Cała moja odwieczna działalność ma źródło w miłości ” dopełniająca duchowe Dzieło Boże składające się z przeszło 9 000 stron.

Aktualności  na  dzień  9. 06. 2022 r.  na  20 stron
W punkcie nr. 165 umieściłam 30-tą już publikację pt.: “ Odwiecznie byłam i jestem przeznaczona na własność Bogu ”, która dopełnia duchowe Dzieło Boże.

Aktualności na dzień 30. 03. 2022 r. na 33 strony
Jako córka katolickiego Kościoła z woli Trójjedynego Boga na internetowej stronie mej annaanielaflak.eu w punkcie nr. 164 przekazałam całemu zniewolonemu światu publikację na 33 strony zatytułowaną: “Asceza mistyczna odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego”, w której odsłonięte jest samo sedno tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego, która duszy mej została w Bogu odsłonięta 33 lata temu tj. 25.11.1989 r. Moja duchowa misja jest bardzo trudna, dlatego też ta wieloletnia bezpodstawna i nieludzka cisza z Watykanu na czele @Pontifex_pl, jak i od duchowieństwa z @EpiskopatNews na duchowe wysyłki me zmusiła mnie w Chrystusie do ujawnienia się z nią, którą przekazałam na mojej stronie internetowej, w którą przecież wchodzą również i teologowie, a poza tym umieszczanie moich mocnych komentarzy pisanych w Bogu najpierw na serwisie internetowym YouTube, a obecnie na Twitterze w obronie kultury prawdy i życia, jak i katolickiego Kościoła dopełnia duchowe Dzieło Niebios, które odwiecznie było zaplanowane na duszę mą, w którym jedynie w całej pełni mogę się spełnić. Skoro od 31.05.2005 r. poprzez ciszę jestem niemiłosiernie olewana przez duchowieństwo, dla których ta duchowa misja jest nie do ogarnięcia, a co za tym idzie i nie do przyjęcia, to nikt nie ma prawa bez żadnego procesu badawczego, który wcześniej czy później i tak odbędzie się w Kongregacji Nauki Wiary (✺ co mam to zapewnione od Samego Zbawiciela) wydawać jakichkolwiek swoich opinii i herezji, bo przecież nie zna się na tym i nie jest też do tego upoważniony. Jestem drugą owcą Bożą po Świętej Hildegardzie z Bingen, która publicznie mówi o łaskach Bożych, które ma od Zbawiciela, a pierwszą w historii ludzkości, która drogą internetu mocą Bożą przekazuje przesłanie Boże i w tym w Bogu doskonale się czuję, bo przecież latami w wielkim ukryciu zostałam wewnętrznie w Panu naszym do tego przygotowana. Szczęść Boże !

Aktualności  na  dzień  11. 06. 2021 r.  na  40 stron
W punkcie nr. 163 umieściłam publikację pt.: “ Dusza ma weszła w Bogu w bezkresny i niepojęty Ocean Bóstwa Jego.”

Aktualności  na  dzień  7. 04. 2021 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 162 umieściłam publikację, którą zatytułowałam: “ Dusza ma żyje w krainie nienasyconej miłości Nieśmiertelnego.”   

Aktualności  na  dzień  9. 02. 2021 r.  na  20 stron
W punkcie nr. 161 umieściłam publikację pt.: “ Jezus Chrystus hojnie obdziela duszę mą łaskami Swymi.”

Aktualności  na  dzień  2. 02. 2021 r.  na  20 stron
Umieściłam dwie publikacje, które zatytułowałam: “Do Dzieła Bożego wezwało mnie miłosierdzie Ojca w Chrystusie” oraz “Moja królewska droga krzyżowa”, które zawarte są w punkcie nr. 159 i 160.   

Aktualności na dzień 6. 01. 2021 r. na 44 strony
Umieściłam trzy publikacje pt: "Duch Święty, Duch Prawdy i Miłości sprawcą wszystkich łask", "Uczestniczę w wewnętrznym życiu Boskiego Mistrza" oraz "Łaski duszy mej w niepojętych sferach doczesności i nieskończoności", co wszystko to zawarte jest w punkcie nr. 156, 157 i 158.

Aktualności na dzień 1. 10. 2020 r. na 25 stron
Umieściłam dwie publikacje, które zatytułowałam: “ Cała historia święta doświadczyła  prześladowania ” oraz “ Matka Słowa Wcielonego Maryja ”, a ponadto oświadczenie nr. 2 do całego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl, co wszystko to zawarte jest w punkcie nr. 153, 154 i 155.

Aktualności na dzień 27. 07. 2020 r. na 20 stron
Umieściłam dwie publikacje pt.: “ Boski Nauczyciel Kościoła w Trójcy Jedyny ” oraz “ W Bogu płynę na głębiach chrześcijańskiej nadziei, miłości i wiary ”, które zawarte są w punkcie nr. 151 i 152.

Aktualności  na  dzień  13. 07. 2020 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 150 umieściłam publikację którą zatytułowałam: " Buduję Kościół  z żywych kamieni swoich dni."

Aktualności  na  dzień  24. 06. 2020 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 149 umieściłam publikację pt.: “ Poprzez Eucharystię jednoczę się z Chrystusem.”

Aktualności  na  dzień  23. 03. 2020 r.  na  2 strony
W punkcie nr. 148 umieściłam oświadczenie do całego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl.

Aktualności  na  dzień  17. 03. 2020 r.  na  12 stron
Umieściłam publikację, którą zatytułowałam: " Oblubieńca Niebieskiego odnalazłam w Krzyżu " oraz wiadomość dotyczącą banowanie mnie za przekazywanie niewygodnych prawd, co zawarte jest to w punkcie 146 i 147.

Aktualności  na  dzień  3. 03. 2020 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 145 umieściłam publikację pt.: “ Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem (1 Kor 6, 17). ”

Aktualności  na  dzień  2. 02. 2020 r.  na  11 stron
Umieściłam publikację, którą zatytułowałam: “ Jestem współczesnym świadkiem Jezusa Chrystusa ” oraz wiadomość do Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski, co zawarte jest to w punkcie 143 i 144.

Aktualności  na  dzień  16. 01. 2020 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 142 umieściłam publikację pt.: “ Żyję w Bogu pomiędzy czasem a wiecznością. ”

Aktualności  na  dzień  3. 01. 2020 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 141 umieściłam artykuł, który zatytułowałam: “ W Jezusie Chrystusie stoję na progu śmierci. ”

Aktualności  na  dzień  24. 12. 2019 r.  na  30 stron
Umieściłam trzy artykuły o następujących tytułach: “ Jestem córką Kościoła Nowego Przymierza (2 Kor 3, 6) ”, “ W duszy swej mam ukryty duchowy Karmel ” oraz “ Jestem pyłem i prochem (Rdz 18, 27) ”, co wszystko to zawarte jest w punktach 138, 139 i 140.

Aktualności  na  dzień  9. 11. 2019 r.  na  30 stron
Umieściłam trzy artykuły, które zatytułowałam: “ W samotni swej kontempluję Nieśmiertelnego ”, “ Z woli Najwyższego dusza ma weszła w pełnię życia Jego ” oraz “ Za sprawą Wszechmogącego moje życie stało się modlitwą ”, co wszystko to zawarte jest w punktach 135, 136 i 137.

Aktualności  na  dzień  1. 10. 2019 r.  na  30 stron
Umieściłam trzy artykuły o następujących tytułach: “ Moje odwieczne powołanie jest powołaniem do świętości ”, “ Kamień węgielny mojej nadprzyrodzonej misji ” oraz “ Moje duchowe pisanie jest adoracją Najświętszego ”, co wszystko to zawarte jest w punktach 132, 133 i 134.

Aktualności  na  dzień  3. 07. 2019 r.  na  3 strony
W punkcie nr. 131 umieszczam artykuł, który zatytułowałam: "28 czerwca 2019 r. rozpoczęłam umieszczanie swoich komentarzy na Twitterze".

Aktualności  na  dzień  13. 06. 2019 r.  na  8 stron
Umieszczam już 31-ty list do Papieża Franciszka oraz 37-ty list do Kongregacji Nauki Wiary, oba listy z 13.06.2019 r., co wszystko to zawarte jest w punktach 129 i 130.

Aktualności  na  dzień  27. 05. 2019 r.  na  10 stron
W punkcie nr. 128 umieszczam artykuł, który zatytułowałam: “ 25 maja 2019 r. definitywnie zakończyłam umieszczanie swoich komentarzy na YouTube. ”

Aktualności  na  dzień  2. 02. 2019 r.  na  30 stron    
Umieszczam już 30-ty list do Papieża Franciszka oraz 36-ty list do Kongregacji Nauki Wiary, oba listy z 2.02.2019 r., co wszystko to zawarte jest w punktach 126 i 127. 

Aktualności  na  dzień  17. 10. 2018 r.  na  21 stron    
Umieszczam już 29-ty list do Papieża Franciszka oraz 35-ty list do Kongregacji Nauki Wiary, oba listy z 17.10.2018 r., co wszystko to zawarte jest w punktach 124 i 125.

Aktualności  na  dzień  5. 03. 2018 r.  na  10 stron    
Umieszczam już 26-ty list do Ojca Świętego Franciszka oraz 33-ci list do Kongregacji Nauki Wiary, oba listy z 5.03.2018 r., co wszystko to zawarte jest w punktach 122 i 123.

Aktualności  na  dzień  14. 02. 2018 r. 
W punkcie nr. 120 umieszczam artykuł pt.: “ Anna Aniela Flak pisze do wszystkich mediów ”, który 27.03.2014 r. upubliczniłam na moim profilu, natomiast w punkcie 121 zdjęcia z mojego byłego rodzinnego, własnościowego i bardzo wygodnego mieszkania, które sprzedałam 6.02.2018 roku.

Aktualności  na  dzień  6. 12. 2017 r.  na  8 stron    
W punkcie nr. 119 umieszczam odezwę do wszystkich mediów na świecie w sprawie nagłośnienia na temat fikcyjnego i bezprawnego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6.12.2017 roku.

Aktualności na dzień 9. 11. 2017 r. na 44 strony
Umieszczam już 25-ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 117 oraz 32-gi list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 118, oba listy z 9.11.2017 roku.

Aktualności na dzień 19. 10. 2017 r. na 12 stron
Umieszczam list od (21.09.2017 r.) i do (19.10.2017 r.) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oba listy zawarte w punkcie nr. 114, list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 115 z 19.10.2017 r. oraz wypełniony formularz skargi na ETPC z dnia 16.05.2017 r., co zawarte jest w punkcie nr. 116.

Aktualności na dzień 16.05.2017 r. na 2 strony
Umieszczam list od (28.04.2017 r.) i do (16.05.2017 r.) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oba listy zawarte w punkcie nr. 113.

Aktualności na dzień 20.04.2017 r. na 8 stron
Umieszczam informację otrzymaną w Wielki Piątek z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zawartą w punkcie nr. 110, list do tego Trybunału zawarty w punkcie nr. 111 oraz 13-ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 112, oba listy z 20.04.2017 roku.

Aktualności na dzień 4.04.2017 r. na 4 strony
Umieszczam już 12-ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 109 z 4.04.2017 roku.

Aktualności na dzień 6. 03. 2017 r. na 30 stron
Umieszczam już 24 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 105, 31 - wszy list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 106, 44 komentarze dedykowane całemu zniewolonemu światu zawarte w punkcie nr. 107 oraz 11 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 108, wszystkie listy z 6.03.2017 roku.

Aktualności na dzień 9. 01. 2017 r. na 7 stron
Umieszczam już 10 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 104 z 9.01.2017 roku.

Aktualności  na  dzień  1. 12. 2016 r.  na  4 strony
Umieszczam już 9 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 103 z 1.12.2016 roku.   

Aktualności na dzień 9. 11. 2016 r. na 5 stron
Umieszczam już 8 - my list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 102 z 9.11.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  27. 10. 2016 r.  na  6 stron
Umieszczam już 7 - my list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 101 z 27.10.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  18. 10. 2016 r.  na  5 stron 
Umieszczam już 6 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 100 z 18.10.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  6. 10. 2016 r.  na  3 strony
Umieszczam już 5 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 99 z 6.10.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  28. 09. 2016 r.  na  5 stron
Umieszczam już 4 - ty list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 98 z 28.09.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  20. 09. 2016 r.
Umieszczam list z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.09.2016 r. w punkcie nr. 97.

Aktualności  na  dzień  15. 09. 2016 r.
Umieszczam list z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.09.2016 r. w punkcie nr. 96.

Aktualności  na  dzień  1. 09. 2016 r.  na  6 stron
Umieszczam już 3 - ci list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 94 oraz 2 - gi list do Premier Polski Beaty Szydło zawarty w punkcie nr. 95, oba listy z 1.09.2016 roku.

Aktualności  na  dzień 6. 06. 2016 r.  na  34 strony   
Umieszczam już 23 - gi list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 91, 30 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 92 oraz 2 - gi list do Rady Europy ze Strasburga zawarty w punkcie nr. 93, wszystkie listy z 6.06.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  5. 05. 2016 r.  na  30 stron
Umieszczam już 22 - gi list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 89 oraz 29 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 90, oba listy z 5.05.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  26. 04. 2016 r.  na  8 stron
Umieszczam list z Rady Unii Europejskiej z Brukseli z dnia 18.04.2016 r. zawarty w punkcie nr. 87 oraz list do Rady Europy ze Strasburga z dnia 26.04.2016 r. zawarty w punkcie nr. 88.

Aktualności  na  dzień  4. 04. 2016 r.  na  38 stron
Umieszczam już 21 - wszy list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 83, 28 - my list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 84 oraz list do Przewodniczącego Rady Europejskiej zawarty w punkcie nr. 86, wszystkie listy z 4.04.2016 r., ponadto list od Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2016 r. zawarty w punkcie nr. 85.   

Aktualności  na  dzień  1. 03. 2016 r.  na  7 stron
Umieszczam 3 - ci list do Przewodniczącego Komisji Europejskiej zawarty w punkcie nr. 81 oraz list do Premier Polski Beaty Szydło zawarty w punkcie nr. 82, oba listy z 1.03.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  23. 02. 2016 r.  na  30 stron
Umieszczam już 20 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 79 oraz 27 - my list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 80, oba listy z 23.02.2016 roku.

Aktualności  na  dzień 9. 02. 2016 r.  na 7 stron
Umieszczam  2 - gi  list  do  Przewodniczącego  Komisji  Europejskiej  zawarty w punkcie nr. 78 z 9.02.2016 roku.

Aktualności  na  dzień  6. 01. 2016 r.  na  34 strony
Umieszczam  już  19 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 75  oraz 26 - ty  list  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  zawarty  w  punkcie  nr. 76  oraz  list  do  Przewodniczącego Komisji  Europejskiej  zawarty  w  punkcie  nr. 77,  wszystkie  listy  z  6. 01. 2016 roku.

Aktualności na dzień 14. 12. 2015 r. na 33 strony
Umieszczam już 18 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 73 oraz 25 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 74, oba listy z 14. 12. 2015 roku.

Aktualności na dzień 10. 11. 2015 r. na 8 stron
Umieszczam list od ( 15. 10. 2015 r. ) i do ( 10. 11. 2015 r. ) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze Strasburga, co zawarte jest w punkcie nr. 72.

Aktualności  na  dzień  9. 10. 2015 r.  na  33 strony
Umieszczam  już  17 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 69  oraz 24 - ty  list  do  Kongregacji  Nauki  Wiary zawarty w punkcie nr. 70, oba listy  z  9. 10. 2015 r., ponadto  czytelny zestaw dokumentacji Dzieła Bożego z dnia 9. 10. 2015 r.  zawarty w punkcie nr. 71.

Aktualności na dzień 13. 08. 2015 r. na 29 stron
Umieszczam już 16 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 66, 23 - ci list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 67, oba listy z 13. 08. 2015 r. oraz list do Europiejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 5. 06. 2015 r. zawarty w punkcie nr. 68.

Aktualności na dzień 1. 06. 2015 r. na 2 strony
Umieszczam już 15 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 64 oraz 22 - gi list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 65, oba listy z 31. 05. 2015 roku.

Aktualności na dzień 7. 05. 2015 r. na 24 strony
Na mej stronie internetowej umieszczam już 14 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 61, 21 - wszy list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 62, oba listy z 7. 05. 2015 r. oraz list z Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo ze Szczecina.

Aktualności na dzień 16. 04. 2015 r. na 14 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 13 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 58, 20 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 59, oba listy z 16. 04. 2015 r. oraz list z Prokuratury Okręgowej ze Szczecina zawarty w punkcie nr. 60.

Aktualności na dzień 2. 04. 2015 r. na 28 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 12 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 55, 19 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 56, oba listy z 2. 04. 2015 r. oraz list z Prokuratury Apelacyjnej ze Szczecina zawarty w punkcie nr. 57.

Aktualności na dzień 24. 02. 2015 r. na 21 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 11 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 52, 18 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 53, oba listy z 24. 02. 2015 r., mające razem 18 stron oraz list do (16. 02. 2015 r.) i od (19. 02. 2015 r.) Prokuratury Generalnej z Warszawy zawarte w punkcie nr. 51 (3 strony) .

Aktualności na dzień 17. 02. 2015 r. na 91 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 10 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 48, 17 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 49, oba listy z 16. 02. 2015 r., mające razem 25 stron, komentarze wysłane do Radia Maryja w 2012 i 2013 roku zawarte w punkcie nr. 50 (64 strony) oraz list od i do Prokuratury Okręgowej ze Szczecina (razem 2 strony) zawarte w punkcie nr. 51 (2 strony) .

Aktualności na dzień 6. 02. 2015 r. na 20 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 9 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 45, 16 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 46, oba listy z 6. 02. 2015 r., mające razem 19 stron oraz list z Prokuratory Generalnej z Warszawy.

Aktualności na dzień 26. 01. 2015 r. na 37 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 8 - my list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 42 ( 13 stron ), 15 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 43 ( 13 stron ), oba listy z 26. 01. 2015 r., oraz dwa listy do i jeden od Europiejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ( razem 11 stron ).

Aktualności na dzień 7. 01. 2015 r. na 27 stron
Na mej stronie internetowej umieszczam już 7 - ty list do Ojca Świętego Franciszka zawarty w punkcie nr. 39 ( 13 stron ), 14 - ty list do Kongregacji Nauki Wiary zawarty w punkcie nr. 40 (12 stron), oba listy z 6. 01. 2015 r., oraz list od i do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z Warszawy ( razem 2 strony ).

Aktualności  na  dzień  20. 10. 2014 r.  na  25 stron
Na  mej  stronie  internetowej  umieszczam  już  6 - ty list  do  Ojca  Świętego  Franciszka  z dnia 20. 10. 2014 r.  zawarty  w  punkcie  nr.  34  ( 6 stron )   oraz  13 - ty  list  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  z  dnia  20.10. 2014 r.  zawarty  w  punkcie  nr. 35  (7 stron ),   ponadto   umieszczam  list  do  Centralnej  Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z Warszawy (5 stron),  Wydziału  Nauk  o  Żywności  i  Rybactwa  ze  Szczecina (4 strony)  oraz  Instytutu Meteorologii  i  Gospodarki  Wodnej  z  Warszawy  ( 3 strony ),  wszystkie  wysłane  20.10. 2014 r.,  a zawarte są  one  w  punkcie  36,  37  i  38.   

Aktualności  na  dzień  19. 08. 2014 r.  na  76 stron
Na  mej  stronie  internetowej  umieszczam  już  5 - ty list  do  Ojca  Świętego  Franciszka  z dnia 15. 08. 2014 r.  zawarty  w  punkcie  nr.  29  ( 7 stron )   oraz  12 - ty  list  do  Kongregacji  Nauki  Wiary  z  dnia  15. 08. 2014 r.  zawarty  w  punkcie  nr. 30  (7 stron),  ponadto  umieszczam  dwa  listy do Papieża Emeryta Benedykta XVI - go  z  dnia  8. 12. 2011 r.  i  11. 02. 2012 r.  w punkcie nr. 31  (24 strony )  oraz  dwa  pierwsze  moje  listy  do  ks.  abp.  Stanisława  Budzika,   któremu bezpośrednio  podlegam,   tj.   list   z   dnia  8. 12. 2011 r.  i  11. 02. 2012 r.   w   punkcie   nr.  32 ( 23 strony ).   Za   pozwoleniem   Najświętszego  umieszczam  również  jeden  rozdział  ( zeszyt  nr 3 E )  “ Rzeczy  z  nie  z  tego  świata ”  z  “ Dzieła  ascezy  mistycznej  odsłonięcia  tajemnicy  Trójkąta  Bermudzkiego ”   w   punkcie  nr. 33  ( 15 stron ).

Aktualności  mego  życia  duchowego  na  dzień  25. 03. 2014 r.  na  82 strony
Ze  względu  na  niesamowitą  bierność  duchowieństwa  w  sprawie  mej  duchowej  misji, która  skierowana jest do całego zniewolonego świata,  na  polecenie Samego Oblubieńca Niebieskiego  obecnie  podaję  w  punkcie  nr.  26  i  27  (22 strony)  nie tylko list do Ojca Świętego Franciszka  i  Prefekta  Konfregacji  Nauki  Wiary kard. Gerharda Ludwiga Müllera,  oba  wysłane  25 marca  2014 r.,  ale  podaję  również  niewielki  rąbek  łask  jakie miewała dusza ma,  gdy podczas snów opuszczała ona w Bogu ciało, i lewitowała w niepojętych sferach doczesności i nieskończoności,  czyli   podaję  niepojęty  obraz  życia  naszych  dusz  po  śmierci  naszej,   inaczej  mówiąc  życie po  śmierci   czy   też   życie  po  życiu,  które  znajduje się  za  progiem  wiecznej  śmiertelności,  a  wszystko  to przedstawione  jest  we  wcześniejszych  moich  duchowych listach skierowanych do  Kongregacji  Nauki  Wiary,  co  zawarte  jest  w  punkcie  nr.  28 (60 stron).

Aktualności na dzień 11. 02. 2014 r. na 45 stron
Załączam  list  do  Ojca  Świętego Franciszka z dnia 28. 01. 2014 roku zawarty w punkcie nr. 22 ( 7 stron ),  list  do  Prefekta  Kongregacji  Nauki  Wiary  kard.  Gerharda  Ludwiga Müllera z  dnia 28. 01. 2014 roku w punkcie nr. 23 ( 7 stron ),  spis treści ‶ Dzieła ascezy mistycznej  odsłonięcia  tajemnicy  Trójkąta  Bermudzkiego ″ ( 3 strony )  oraz opis  mojej błogosławionej krzywdy moralnej z 9. 10. 1985 r. i wszystko to, co poprzedziło tę krzywdę ( zeszyt nr. 2 G ),  która stała się fundamentem węgielnym tak nieprawdopodobnego Dzieła Bożego,  które  odwiecznie  było  przygotowane  na  duszą mą ( 28 stron),  co zawarte jest w punkcie nr. 24 i 25.

Aktualności  na  dzień  27. 11. 2013 r.  na  62 strony
Załączam   list   do   Ojca  Świętego  Franciszka  z  dnia  13. 11. 2013 roku   zawarty  w  punkcie  nr. 17 ( 10 stron ),   list   do   Prefekta   Kongregacji   Nauki   Wiary   kard.   Gerharda   Ludwiga  Müllera   z    dnia  13. 11. 2013 roku   w   punkcie  nr. 18  ( 15 stron ),   wybrane   teksty   z   mej   ostatniej  tj.  25 - tej  duchowej  książki  pt.: ‶ Zdobywanie  mistycznego szczytu Góry Karmel ″, część  2 - ga  ( 25  stron )   zawarte  w  punkcie  nr. 19  oraz  wstęp  i  literaturę  z  mej  duchowej książki  napisanej w Chrystusie  z  zakresu  teologii  duchowości  mistycznej pt.: ‶ Dzieło ascezy  mistycznej  odsłonięcia  tajemnicy  Trójkąta  Bermudzkiego  ″,  która  składa  się z  9 - ciu ksiąg, co  zawarte  są  w  punkcie  nr.  20  i  21  ( 12 stron ).    

 

Anna Aniela Flak z Lublina - Strona główna Dzieła Bożego

1. Wiadomość dla wszystkich internautów i osób czytających

2. List z Watykaniu i z Nuncjatury z Waszyngtonu

3. Dwa listy do Ojca Św. Benedykta XVI i list do obecnego Papieża Franciszka

4. Trzy listy do Kongregacji Nauki Wiary

5. Dwa listy do Abp. C. Migliore i list do Ojca T. Rydzyka

6. Szczegółowy wykaz dokumentacji Dzieła Bożego z dnia 26.08.2011 r.

7. Dokumentacja Dzieła Bożego z dnia 13.06.2013 r.

8. Dedykacja do książki

9. Tytuły książek w języku polskim i języku angielskim

10. Doktorat

11. Dissertation

12. Recenzje pracy doktorskiej

13. Skarga na doc. J. Girjatowicza z dnia 21.01.1992 r.

14. Invitation Letter from USA and Canada

15. Galeria zdjęć Anny Anieli Flak

16. Ostatnie komentarze wysłane do Opoki udokumentowane w nowej książce

17. Duchowy list do Ojca Świętego Franciszka z dnia 13. 11. 2013 r.

18. Duchowy list do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary z dnia 13.11.2013 r.

19. Zdobywanie mistycznego szczytu Góry Karmel, część druga - wybrane teksty

20. Wstęp Dzieła ascezy mistycznej odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego

21. Literatura Dzieła ascezy mistycznej odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego

22. List do Ojca Świętego Franciszka z dnia 28. 01. 2014 r.

23. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary z dnia 28.01.2014 r.

24. Spis treści Dzieła ascezy mistycznej odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego

25. Dzieło ascezy mistycznej odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego - zeszyt nr. 2 G

26. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 4 z dnia 25.03.2014 r.

27. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 11 z dnia 25.03.2014 r.

28. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 1, 2, 3, 4, 5

29. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 5 z dnia 15.08.2014 r.

30. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 12 z dnia 15.08.2014 r.

31. Dwa listy do Papieża Benedykta XVI-go z dnia 8.12.2011 r. i 11.02.2012 r.

32. Dwa listy do abp. Stanisława Budzika z dnia 8.12.2011 r. i 11.02.2012 r.

33. Rzeczy z nie z tego świata

34. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 6 z dnia 20. 10. 2014 r.

35. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 13 z dnia 20. 10. 2014 r.

36. List do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 20. 10. 2014 r.

37. List do Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ze Szczecina z dnia 20. 10. 2014 r.

38. List do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z Warszawy z dnia 20. 10. 2014 r.

39. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 7 z dnia 6. 01. 2015 r.

40. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 14 z dnia 6. 01. 2015 r.

41. List od i do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych

42. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 8 z dnia 26.01.2015 r.

43. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 15 z dnia 26.01.2015 r.

44. Dwa listy do i jeden od Europiejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

45. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 9 z dnia 6. 02. 2015 r.

46. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 16 z dnia 6. 02. 2015 r.

47. List z Prokuratury Generalnej z Warszawy z dnia 28. 01. 2015 r.

48. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 10 z dnia 16.02.2015 r.

49. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 17 z dnia 16.02.2015 r.

50. Komentarze wysłane do Radia Maryja w 2012 i 2013 roku

51. List od i do Prokuratury Okręgowej ze Szczecina

52. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 11 z dnia 24. 02. 2015 r.

53. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 18 z dnia 24. 02. 2015 r.

54. List do (16. 02. 2015 r.) i od (19. 02. 2015 r.) Prokuratury Generalnej z Warszawy

55. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 12 z dnia 2. 04. 2015 r.

56. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 19 z dnia 2. 04. 2015 r.

57. List z Prokuratury Apelacyjnej ze Szczecina z dnia 2. 03. 2015 roku

58. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 13 z dnia 16. 04. 2015 r.

59. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 20 z dnia 16. 04. 2015 r.

60. List z Prokuratury Okręgowej ze Szczecina z dnia 26. 03. 2015 roku

61. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 14 z dnia 7. 05. 2015 r.

62. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 21 z dnia 7. 05. 2015 r.

63. List z Prokuratury Rejonowej Szczecin - Niebuszewo z dnia 14. 04. 2015 roku

64. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 15 z dnia 31. 05. 2015 r.

65. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 22 z dnia 31. 05. 2015 r.

66. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 16 z dnia 13. 08. 2015 r.

67. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 23 z dnia 13. 08. 2015 r.

68. List do Europiejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 5. 06. 2015 r.

69. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 17 z dnia 9.10.2015 r.

70. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 24 z dnia 9.10.2015 r.

71. Czytelny zestaw dokumentacji Dzieła Bożego z dnia 9.10.2015 r.

72. List od (15.10.2015 r.) i do (10.11.2015 r.) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

73. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 18 z dnia 14.12.2015 r.

74. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 25 z dnia 14.12.2015 r.

75. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 19 z dnia 6.01.2016 r.

76. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 26 z dnia 6.01.2016 r.

77. List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej z dnia 6.01.2016 r.

78. List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej nr. 2 z dnia 9.02.2016 r.

79. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 20 z dnia 23.02.2016 r.

80. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 27 z dnia 23.02.2016 r.

81. List do Przewodniczącego Komisji Europejskiej nr. 3 z dnia 1.03.2016 r.

82. List do Premier Polski Beaty Szydło z dnia 1.03.2016 r.

83. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 21 z dnia 4.04.2016 r.

84. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 28 z dnia 4.04.2016 r.

85. List od Komisji Europejskiej z dnia 30.03.2016 r.

86. List do Przewodniczącego Rady Europejskiej z dnia 4.04.2016 r.

87. List z Rady Unii Europejskiej z Brukseli z dnia 18.04.2016 r.

88. List do Rady Europy ze Strasburga z dnia 26.04.2016 r.

89. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 22 z dnia 5.05.2016 r.

90. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 29 z dnia 5.05.2016 r.

91. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 23 z dnia 6.06.2016 r.

92. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 30 z dnia 6.06.2016 r.

93. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 2 z dnia 6.06.2016 r.

94. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 3 z dnia 1.09.2016 r.

95. List do Premier Polski Beaty Szydło nr. 2 z dnia 1.09.2016 r.

96. List z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 7.09.2016 r.

97. List z Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.09.2016 r.

98. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 4 z dnia 28.09.2016 r.

99. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 5 z dnia 6.10.2016 r.

100. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 6 z dnia 18.10.2016 r.

101. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 7 z dnia 27.10.2016 r.

102. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 8 z dnia 9.11.2016 r.

103. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 9 z dnia 1.12.2016 r.

104. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 10 z dnia 9.01.2017 r.

105. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 24 z dnia 6.03.2017 r.

106. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 31 z dnia 6.03.2017 r.

107. 44 komentarze dedykowane całemu zniewolonemu światu

108. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 11 z dnia 6.03.2017 r.

109. List do Rady Europy ze Strasburga nr.12 z dnia 4.04.2017 r.

110. Informacja z Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

111. List do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nr. 6 z dnia 20.04.2017 r.

112. List do Rady Europy ze Strasburga nr.13 z dnia 20.04.2017 r.

113. List od (28.04.2017 r.) i do (16.05.2017 r.) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

114. List od (21.09.2017 r.) i do (19.10.2017 r.) Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

115. List do Rady Europy ze Strasburga nr. 14 z dnia 19.10.2017 r.

116. Wypełniony formularz skargi na ETPC z dnia 16.05.2017 r.

117. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 25 z dnia 9.11.2017 r.

118. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 32 z dnia 9.11.2017 r.

119. Odezwa do wszystkich mediów w sprawie nagłośnienia na temat fikcyjnego ETPC z dnia 6.12.2017 r.

120. Anna Aniela Flak pisze do wszystkich mediów (27.03.2014)

121. 17 zdjęć z mojego byłego własnościowego mieszkania, które sprzedałam 6.02.2018 r.

122. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 26 z dnia 5.03.2018 r.

123. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 33 z dnia 5.03.2018 r.

124. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 29 z dnia 17.10.2018 r.

125. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 35 z dnia 17.10.2018 r.

126. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 30 z dnia 2.02.2019 r.

127. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 36 z dnia 2.02.2019 r.

128. 25 maja 2019 r. definitywnie zakończyłam umieszczanie swoich komentarzy na YouTube

129. List do Ojca Świętego Franciszka nr. 31 z dnia 13.06.2019 r.

130. List do Prefekta Kongregacji Nauki Wiary nr. 37 z dnia 13.06.2019 r.

131. 28 czerwca 2019 r. rozpoczęłam umieszczanie swoich komentarzy na Twitterze

132. Moje odwieczne powołanie jest powołaniem do świętości (1.10.2019 r.)

133. Kamień węgielny mojej nadprzyrodzonej misji (1.10.2019 r.)

134. Moje duchowe pisanie jest adoracją Najświętszego (1.10.2019 r.)

135. W samotni swej kontempluję Nieśmiertelnego (9.11.2019 r.)

136. Z woli Najwyższego dusza ma weszła w pełnię życia Jego (9.11.2019 r.)

137. Za sprawą Wszechmogącego moje życie stało się modlitwą (9.11.2019 r.)

138. Jestem córką Kościoła Nowego Przymierza (2 Kor 3, 6) (24.12.2019 r.)

139. W duszy swej mam ukryty duchowy Karmel (24.12.2019 r.)

140. Jestem pyłem i prochem (Rdz 18, 27) (24.12.2019 r.)

141. W Jezusie Chrystusie stoję na progu śmierci (3.01.2020 r.)

142. Żyję w Bogu pomiędzy czasem a wiecznością (16.01.2020 r.)

143. Jestem współczesnym świadkiem Jezusa Chrystusa (2.02.2020 r.)

144. Wiadomość do Biura Prasowego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 2.02.2020 r.

145. Kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem (1 Kor 6, 17) (3.03.2020 r.)

146. Oblubieńca Niebieskiego odnalazłam w Krzyżu (17.03.2020)

147. Za niewygodną prawdę cały czas jestem banowana (17.03.2020)

148. Oświadczenie do całego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl (23.03.2020)

149. Poprzez Eucharystię jednoczę się z Chrystusem (24.06.2020)

150. Buduję Kościół z żywych kamieni swoich dni (13.07.2020)

151. Boski Nauczyciel Kościoła w Trójcy Jedyny (27.07.2020)

152. W Bogu płynę na głębiach chrześcijańskiej nadziei, miłości i wiary (27.07.2020)

153. Cała historia święta doświadczyła prześladowania (1.10.2020)

154. Matka Słowa Wcielonego Maryja (1.10.2020)

155. Oświadczenie nr. 2 do całego @EpiskopatNews i @Pontifex_pl (1.10.2020)

156. Duch Święty, Duch Prawdy i Miłości sprawcą wszystkich łask (6.01.2021)

157. Uczestniczę w wewnętrznym życiu Boskiego Mistrza (6.01.2021)

158. Łaski duszy mej w niepojętych sferach doczesności i nieskończoności (6.01.2021)

159. Do Dzieła Bożego wezwało mnie miłosierdzie Ojca w Chrystusie (2.02.2021)

160. Moja królewska droga krzyżowa (2.02.2021)

161. Jezus Chrystus hojnie obdziela duszę mą łaskami Swymi (9.02.2021)

162. Dusza ma żyje w krainie nienasyconej miłości Nieśmiertelnego (7.04.2021)

163. Dusza ma weszła w Bogu w bezkresny i niepojęty Ocean Bóstwa Jego (11.06.2021)

164. Asceza mistyczna odsłonięcia tajemnicy Trójkąta Bermudzkiego (30.03.2022)

165. Odwiecznie byłam i jestem przeznaczona na własność Bogu (9.06.2022)

166. Cała moja odwieczna działalność ma źródło w miłości (26.07.2022)

167. Moim życiem jest Chrystus (30.03.2023)

168. Podążam w Chrystusie do całkowitego zjednoczenia z Nim (16.06.2023)